Archives for January 2012

Ma quỷ thời đại mới

Từ ngàn xưa, ma quỷ luôn luôn là một mối bất hạnh cho con người. Ma quỷ luôn tìm cách làm hại con người không những bằng xúi giục con người làm điều tội lỗi mà còn hành hạ, khống chế, trói buộc, bắt con người làm nô lệ cho chúng. Trong cuộc chiến với ma quỷ, con người không phải là địch thủ ngang tài đồng sức, nên thường thua cuộc. Ngay trong trận chiến đầu tiên, hai ông bà … [Read more...]

Hãy Tin Theo Đức Kitô

Chúa Nhật 4 Thuờng Niên B A. DẪN NHẬP. Ngày xưa, Thiên Chúa đã dùng các tổ phụ và các tiên tri để tuyên sấm lời Chúa, nhắc nhở cho dân Do thái biết thi hành những nhiệm vụ của họ. Nhưng thời sau cùng, Thiên Chúa không dùng các ngài nữa mà dùng chính Con của Ngài mà dạy dỗ. Đó là Đức Giêsu Kitô. Ngài là một Ngôn sứ tuyệt hảo của Thiên Chúa mà Maisen đã loan báo như trong bài … [Read more...]

Thông Báo Chúa Nhật 29-01-2012

Buổi Học Hỏi của Giảng Viên Giáo Lý Để giúp qúi Giảng Viên Giáo Lý dạy học trong lớp hữu hiệu hơn, trân trọng kính mời các thầy cô tham dự buổi học hỏi về đề tài: “Nghệ Thuật Hấp Dẫn Học Sinh Trong Lớp Học” được tổ chức vào Thứ Sáu, 17 tháng 2 năm 2012 từ 7:00 PM—9:00 PM tại Hội trường Giáo Xứ Thánh Linh do Cô Anne Henrich trình bày. Cô Anne đã có bằng tiến sĩ về giáo dục tại … [Read more...]

Sống Lời Chúa – Chúa Nhật IV Quanh Năm B

CHÚA NHẬT THỨ TU THƯỜNG NIÊN. FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (B). Mark 1:21-28 - Then they came to Capernaum, and on the Sabbath Jesus entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit; he cried out, “What have you to do with … [Read more...]

Lời Chúa – Chúa Nhật IV Quanh Năm B

BÀI ĐỌC I Đnl 18:15-20 Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Môisen nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, để xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb, khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi … [Read more...]