Archives for March 2012

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 – Chủ Đề: Tha Thứ (Mt 5: 20-26)

Tha Thứ - Phần 1 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/MuaChayThanh-ThaThu-Mt-5-20-26-Phan-1.mp3 | titles=ThaThu (Mt 5: 20-26)Phan 1] Tha Thứ - Phần 2 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/MuaChayThanh-ThaThu-Mt-5-20-26-Phan-2.mp3 | titles=ThaThu (Mt 5: 20-26)Phan 2] Tha Thứ - Phần 3 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/MuaChayThanh-ThaThu-Mt-5-20-26-Phan-3.mp3 | titles=ThaThu (Mt 5: … [Read more...]

Học biết thinh lặng để lắng nghe Thiên Chúa và tha nhân

Sáng thứ Tư 7-3-2012 đã có khoảng 40.000 tín hữu và du khách hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha, trong đó cũng có Đức Thượng Phụ Nerses Bedros XIX Tarmouni, Thượng phụ Celicia của các tín hữu công giáo Armeni và các Giám Mục thuộc nhiều lục địa về Roma tham dự Công nghị. Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã trình bầy về sự thinh lặng của Chúa Giêsu trên thập giá. “Ngôi Lời im tiếng trở thành cái thinh lặng của sự chết, vì Người “đã được nói” cho tới nín lặng, … [Read more...]

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 – Chủ Đề: Nóng Giận (Mt 7: 7-12)

Nóng Giận - Phần 1 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/2012-Mua-Chay-Thanh-Mt-7-7-12-Nong-Gian-phan-1.mp3 | titles=2012 MuaChayThanh (Mt 7:7-12)-NongGian-phan 1] Nóng Giận - Phần 2 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/2012-Mua-Chay-Thanh-Mt-7-7-12-Nong-Gian-phan-2.mp3 | titles=2012 MuaChayThanh (Mt 7:7-12)-NongGian-phan 2] Nóng Giận - Phần … [Read more...]

Chia Sẻ Thứ Năm sau Lễ Tro (Lc 9: 22-25)

Từ Bỏ - Thứ Năm 2012 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/Thu-5-sau-Le-Tro-Tu-bo-Lc-9-22-25.mp3 | titles=Tu-bo] Lm Joseph Nguyễn Thái … [Read more...]

Chia Sẻ Mùa Chay Tuần II

Thứ Ba: Giả Hình (Mt 23: 1-2) Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/thu-3-Gia-Hinh-Mt-23-1-12-MC2.mp3 | titles=Gia-Hinh-Mt 23:1-12-MC2] Thứ Tư: Phục Vụ và Hy Sinh (Mt 20: 17-28) Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/thu-4-Phuc-vu-Hi-Sinh-Mt-20-17-28-MC2.mp3 | titles=Phuc-vu-Hi-Sinh-Mt 20:17-28-MC2] Thứ Năm: Trông Cậy (Lc 16: … [Read more...]

Chia Sẻ Mùa Chay Tuần I

Thứ Ba: Cầu Nguyện (Mt 6: 7-15) Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/thu-3-cau-nguyen-Mt-6-7-15-MC1.mp3 | titles=thu-3-cau-nguyen-Mt-6-7-15-MC1.mp3] Thứ Tư: Sám Hối (Lc 11: 29-32) Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/thu-4-Sam-Hoi-Lc-11-29-32-MC1.mp3 | titles=thu-4-Sam-Hoi-Lc-11-29-32-MC1.mp3] Thứ Năm: Cầu Nguyện (Mt … [Read more...]

Chia Sẻ Thứ Tư Lễ Tro (Mt 6: 1-6, 16-18)

Ăn Chay - Lễ Tro 2011 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/thu-4-Le-Tro-An-chay-Mt-6-1-6-16-18.mp3 | titles=thu-4-Le-Tro-An-chay-Mt-6-1-6-16-18.mp3] Chay Tịnh Chay Thánh - Lễ Tro 2012 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/Thu-4-Le-Tro-Chay-Tinh-Chay-Thanh-2012.mp3 | titles=Chay-Tinh-Chay-Thanh-2012] Lm Joseph Nguyễn Thái … [Read more...]

Chia Sẻ Lễ Kính Thánh Giuse

Ngày 19 tháng Ba (Mt 16: 18-21, 24a) Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/Le-Thanh-Giuse-Mt-16-18-21-24a-2011.mp3 | titles=Le-Thanh-Giuse-Mt-16-18-21-24a-2011.mp3] Lm Joseph Nguyễn Thái … [Read more...]

Chia Sẻ Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

Ngày 11 tháng Ba (Ga 2: 1-11) Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/DucMeLoDuc-Ga-2-1-11.mp3 | titles=DucMeLoDuc-Ga-2-1-11.mp3] Lm Joseph Nguyễn Thái … [Read more...]

Chia Sẻ Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

Ngày 22 tháng Ba (Mt 16: 13-19) Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/Tongtoa-Phero-Mt-16-13-19.mp3 | titles=Tongtoa-Phero-Mt-16-13-19.mp3] Lm Joseph Nguyễn Thái … [Read more...]