Archives for March 2012

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 – Chủ Đề: Tha Thứ (Mt 5: 20-26)

Tha Thứ - Phần 1 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/MuaChayThanh-ThaThu-Mt-5-20-26-Phan-1.mp3 | titles=ThaThu (Mt 5: 20-26)Phan 1] Tha Thứ - Phần 2 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/MuaChayThanh-ThaThu-Mt-5-20-26-Phan-2.mp3 | titles=ThaThu (Mt 5: 20-26)Phan 2] Tha Thứ - Phần … [Read more...]

Học biết thinh lặng để lắng nghe Thiên Chúa và tha nhân

Sáng thứ Tư 7-3-2012 đã có khoảng 40.000 tín hữu và du khách hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha, trong đó cũng có Đức Thượng Phụ Nerses Bedros XIX Tarmouni, Thượng phụ Celicia của các tín hữu công giáo Armeni và các Giám Mục thuộc nhiều lục địa về Roma tham dự Công nghị. Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã trình bầy về sự thinh lặng của Chúa … [Read more...]

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 – Chủ Đề: Nóng Giận (Mt 7: 7-12)

Nóng Giận - Phần 1 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/2012-Mua-Chay-Thanh-Mt-7-7-12-Nong-Gian-phan-1.mp3 | titles=2012 MuaChayThanh (Mt 7:7-12)-NongGian-phan 1] Nóng Giận - Phần 2 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/2012-Mua-Chay-Thanh-Mt-7-7-12-Nong-Gian-phan-2.mp3 | titles=2012 MuaChayThanh (Mt … [Read more...]

Chia Sẻ Thứ Năm sau Lễ Tro (Lc 9: 22-25)

Từ Bỏ - Thứ Năm 2012 Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/Thu-5-sau-Le-Tro-Tu-bo-Lc-9-22-25.mp3 | titles=Tu-bo] Lm Joseph Nguyễn Thái … [Read more...]

Chia Sẻ Mùa Chay Tuần II

Thứ Ba: Giả Hình (Mt 23: 1-2) Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/thu-3-Gia-Hinh-Mt-23-1-12-MC2.mp3 | titles=Gia-Hinh-Mt 23:1-12-MC2] Thứ Tư: Phục Vụ và Hy Sinh (Mt 20: 17-28) Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2012/03/thu-4-Phuc-vu-Hi-Sinh-Mt-20-17-28-MC2.mp3 | titles=Phuc-vu-Hi-Sinh-Mt 20:17-28-MC2] … [Read more...]