Sứ Ðiệp Ðức Mẹ Lavang

Nguồn www.catholic.org.tw LOS ANGELES (11/08/2001) - Chỉ còn mấy ngày nữa, nhân ngày kính Lễ Ðức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời, người Công Giáo Việt Nam sẽ tụ họp lại tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc ở La Vang để kỷ niệm 100 năm Ðại Hội lần đầu ở La Vang. Ðể sửa soạn tâm hồn chúng ta cho biến cố trọng đại này, chúng tôi cho đăng 10 điểm Suy Niệm về sứ điệp Ðức Mẹ La … [Read more...]

Đền Thánh và Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Nguồn: danchuausa.net Trích từ lavang.com.vn Ngày nay ở linh địa La Vang có hai nơi đặc biệt: Vương Cung Thánh Đường dâng kính Đức Mẹ, và Linh Đài Đức Mẹ. Đền Thánh Đức Mẹ La Vang 1. Nhà Thờ bằng tranh đầu tiên: khoảng 1820 Người xưa kể rằng: những người dân địa phương đi rừng thường hay lui tới van vái tại gốc cây đa cổ thụ ở phường La Vang. Về sau họ nghe nói có Bà … [Read more...]

Đức Mẹ La-Vang

Nguồn: danchuausa.net ● Đức Mẹ La Vang tại hải ngoại • Hình ảnh Lễ Cung Hiến Tân Giáo Đường Đức Mẹ La Vang Ở Quận Cam • Báo chí tường thuật về nhà thờ Đức Mẹ La Vang Ở Quận Cam Websites: • Nhà Thờ Việt Nam tại London, Anh Quốc • Đền Thánh Đức Mẹ Lavang, New Orleans, Louisiana • Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Albuquerque, New Mexico • Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Portland, … [Read more...]