Sống Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI.  MOST HOLY TRINITY SUNDAY (C). John 16:12-15 - Jesus said to his disciples: “I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, … [Read more...]

Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

BÀI ĐỌC I Cn 8:22-31 Bài trích sách Châm Ngôn. Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố … [Read more...]

Yêu người như Chúa

Bề trên một tu viện Công giáo đến tìm vị ẩn sĩ trên vùng núi Hi mã lạp sơn để trình bày về tình trạng bi đát của tu viện. Trước kia tu viện này là một trung tâm sầm uất. Khách hành hương tấp nập. Nhà thờ lúc nào cũng vang lừng tiếng hát ca cầu nguyện. Tu viện không còn chỗ nhận thêm người vào tu. Vậy mà giờ đây tu viện chẳng khác một ngôi nhà hoang phế. Nhà thờ vắng lặng. Tu … [Read more...]

Sống Lời Chúa – Chúa Nhật V Phục Sinh C

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH. FIFTH SUNDAY OF EASTER (C). John 13:31-33a, 34-35 - When Judas had left them, Jesus said, “Now is the Son of Mans glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and God will glorify him at once. My children, I will be with you only a little while longer. I give you a new commandment; love … [Read more...]

Lời Chúa – Chúa Nhật V Phục Sinh C

Bài Đọc I Cv 14:21-27 Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở về Lystra, Icôniô và Antiokia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa.” Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa … [Read more...]