Vocation – Ơn Thiên Triệu

THE VIETNAMESE ASSOCIATION FOR VOCATIONS Hội Bảo Trợ và Phát Triển Ơn Thiên Triệu • Creating favorable conditions for Vietnamese youth to learn more about priestly and religious vocation. • Help the seminarians, religious men and women in pursuing and continuing their vocation. • Promote and pray for vocations to the priesthood and religious life. • Pray for perseverance of those who enter priestly and religious life. • Help fund the seminaries in Vietnam, retired priests, religious men … [Read more...]

Chương Trình Tuần Thánh & Lễ Phục Sinh 2013

GX Chính Tòa Chúa Cứu Thế Thứ Năm 3/28 @ 7pm (Trilingual) Thứ Sáu 3/29 @ 8:30pm Thứ Bảy 3/30 @ 8pm (Trilingual) Chúa Nhật 3/31 @ 2:30pm CĐ Anaheim Thứ Năm 3/28 @ 7:30pm Thứ Sáu 3/29 @ 6:30pm Thứ Bảy 3/30 @ 10:15pm Chúa Nhật 3/31 @ 3pm CĐ St. Barbara Thứ Năm 3/28 @ 5:30pm (Church & Hall) Thứ Sáu 3/29 @ 5pm (Church & Hall) Thứ Bảy 3/30 @ 8pm (Church & Hall) Chúa Nhật 3/31 @ 6am; 11am (Church &Hall); … [Read more...]

Lịch Trình Giải Tội Mùa Chay 2013

Cộng Đoàn Ngày Giờ Anaheim Thứ Ba 05/03 7pm St. Barbara Thứ Hai 18/03 7:30pm Thứ Hai 25/03 7:30pm St. Columban Thứ Ba 12/03 7pm Thứ Ba 19/03 7pm Costa Mesa Thứ Năm 14/03 7:30pm Huntington Beach Thứ Sáu 15/03 7pm La Vang Thứ Hai 11/03 7pm Thứ Tư 13/03 7pm Orange St. Polycarp Thứ Năm 7/03 7pm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thứ Bảy 02/03 2pm Tam Biên Thứ Ba 12/03 7pm Thứ Năm 14/03 7pm Thứ Sáu … [Read more...]

Chương Trình Thánh Lễ Giáng Sinh 2012

Nhà Thờ Chúa Kitô Cứu Thế Thứ Hai 24/12@7pm CĐ Anaheim Thứ Hai 24/12 @ 9pm CĐ St. Barbara Thứ Hai 24/12 @ 3:30pm & 7:30pm (Hall & Church) Thứ Ba 25/12 @ 6:30am; 11am; 4pm CĐ St. Columban Thứ Hai 24/12 @6pm; 8:30pm Thứ Ba 25/12 @ 6:30am; 3:15pm CĐ Costa Mesa Thứ Hai 24/12 @ 9pm CĐ Đức Mẹ La Vang Thứ Hai 24/12 @ 6pm (bilingual); 9pm Thứ Ba 25/12 @ 6:30am; 8:30am; 10:30am; 5pm CĐ Huntington Beach Thứ Hai 24/12  @7:30pm Thứ Ba … [Read more...]

Chương Trình Giải tội Mùa Vọng 2012

  GX Chúa Kitô Cứu Thế Thứ Tư 19/12 @ 7pm CĐ Anaheim Thứ Ba 18/12 @ 7pm CĐ St. Barbara Thứ Năm 6/12 @ 7pm   Thứ Năm 13/12 @ 7pm   Thứ Tư 19/12  9am CĐ St. Columban Thứ Ba 4/12 @ 7pm   Thứ Ba 11/12 @ 7pm CĐ Costa Mesa Thứ Năm 13/12 @ 7:30pm CĐ La Vang Thứ Năm 6/12 @ 7pm (Trilingual) CĐ Huntington Beach Thứ Ba 11/12 @ 7pm CĐ Orange Thứ Ba 18/12 @ 7:30pm CĐ St. Polycarp Thứ Năm 6/12 @ 7pm CĐ Đức Mẹ … [Read more...]

Chương Trình Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 2012

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Lễ Buộc) GX Chúa Kitô Cứu Thế Thứ Bảy 8/12 @ 9am CĐ Anaheim Thứ Sáu 7/12 @ 8:15pm (Hall) CĐ St. Barbara Thứ Sáu 7/12 @ 5:30pm   Thứ Bảy 8/12 @ 6:30am; 12pm CĐ St. Columban Thứ Sáu 7/12 @ 8:30pm CĐ Costa Mesa Thứ Sáu 7/12 @ 7pm CĐ Đức Mẹ Hằng C.G. Thứ Sáu 7/12 @ 7:30pm CĐ Tam Biên Thứ Sáu 7/12 @ 5pm; 6:30pm   Thứ Bảy 8/12 @ 6:30am CĐ Đức Mẹ La Vang Thứ Sáu 7/12 @ 6pm   Thứ Bảy 8/12 @ 8am CĐ … [Read more...]

Lá Thư Mục Vụ ngày 2/9/2012

Kính gửi Quý Đức Ông, Quý Cha Sở và quý Cha Quản Nhiệm Ban Chấp Hành Cộng Đồng Cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em, Lá Thư Mục Vụ này được gởi đến quý vị vào cuối Mùa Hè và đầu Niên Học Mới, nên tôi muốn đề cập tới một số vấn đề: 1/ Như chúng ta đã biết, Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Việt Nam đã bắt đầu tự túc về tài chánh từ năm năm nay. Lúc ban đầu, ai cũng lo lắng không biết chúng ta có thể tự túc được hay không? Nhưng đến nay, đã là năm thứ năm chúng ta tự túc được. Đây là một thành … [Read more...]

Quỹ Bảo Trì Đền Thánh và Sinh Hoạt Cộng Đồng 2012

Kính thưa Quí Ân Nhân, Đền Thánh Trung Tâm bắt đầu đăng danh sách đóng góp của Quí Vị trên tờ Hiệp Thông hằng tuần khởi đầu từ ngày 15/4/2012 cho đến khi hết danh sách. Nếu cần giấy khai thuế, xin vui lòng ghi rõ tên và địa chỉ người khai thuế để Văn Phòng Trung Tâm gởi giấy về cho người ấy khi cần. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Quí Vị và gia đình đã quảng đại nhiệt tâm đóng góp cho Quỹ Bảo Trì Đền Thánh Trung Tâm và Quỹ Sinh Hoạt của Cộng Đồng chúng ta. Sau đây là danh sách … [Read more...]

Thông Báo Chúa Nhật 05-02-2012

Buổi Học Hỏi của Giảng Viên Giáo Lý Để giúp qúi Giảng Viên Giáo Lý dạy học trong lớp hữu hiệu hơn, trân trọng kính mời các thầy cô tham dự buổi học hỏi về đề tài: “Nghệ Thuật Hấp Dẫn Học Sinh Trong Lớp Học” được tổ chức vào Thứ Sáu, 17 tháng 2 năm 2012 từ 7:00 PM—9:00 PM tại Hội trường Giáo Xứ Thánh Linh do Cô Anne Henrich trình bày. Cô Anne đã có bằng tiến sĩ về giáo dục tại đại học Loyola Marymount và hiện đang dạy tại trường Trung Học Công Giáo Matei Dei. Cô sẽ giúp chúng ta có thêm những … [Read more...]

Thông Báo Chúa Nhật 29-01-2012

Buổi Học Hỏi của Giảng Viên Giáo Lý Để giúp qúi Giảng Viên Giáo Lý dạy học trong lớp hữu hiệu hơn, trân trọng kính mời các thầy cô tham dự buổi học hỏi về đề tài: “Nghệ Thuật Hấp Dẫn Học Sinh Trong Lớp Học” được tổ chức vào Thứ Sáu, 17 tháng 2 năm 2012 từ 7:00 PM—9:00 PM tại Hội trường Giáo Xứ Thánh Linh do Cô Anne Henrich trình bày. Cô Anne đã có bằng tiến sĩ về giáo dục tại đại học Loyola Marymount và hiện đang dạy tại trường Trung Học Công Giáo Matei Dei. Cô sẽ giúp chúng ta có thêm những … [Read more...]