Vocation – Ơn Thiên Triệu

THE VIETNAMESE ASSOCIATION FOR VOCATIONS Hội Bảo Trợ và Phát Triển Ơn Thiên Triệu • Creating favorable conditions for Vietnamese youth to learn more about priestly and religious vocation. • Help the seminarians, religious men and women in pursuing and continuing their vocation. • Promote and pray for vocations to the priesthood and religious life. • Pray for perseverance … [Read more...]

Chương Trình Tuần Thánh & Lễ Phục Sinh 2013

GX Chính Tòa Chúa Cứu Thế Thứ Năm 3/28 @ 7pm (Trilingual) Thứ Sáu 3/29 @ 8:30pm Thứ Bảy 3/30 @ 8pm (Trilingual) Chúa Nhật 3/31 @ 2:30pm CĐ Anaheim Thứ Năm 3/28 @ 7:30pm Thứ Sáu 3/29 @ 6:30pm Thứ Bảy 3/30 @ 10:15pm Chúa Nhật 3/31 @ 3pm CĐ St. Barbara Thứ Năm 3/28 @ 5:30pm (Church & Hall) Thứ Sáu 3/29 @ 5pm (Church … [Read more...]

Lịch Trình Giải Tội Mùa Chay 2013

Cộng Đoàn Ngày Giờ Anaheim Thứ Ba 05/03 7pm St. Barbara Thứ Hai 18/03 7:30pm Thứ Hai 25/03 7:30pm St. Columban Thứ Ba 12/03 7pm Thứ Ba 19/03 7pm Costa Mesa Thứ Năm 14/03 7:30pm Huntington Beach Thứ Sáu 15/03 7pm La Vang Thứ Hai 11/03 7pm Thứ Tư 13/03 7pm Orange St. Polycarp Thứ Năm … [Read more...]

Chương Trình Thánh Lễ Giáng Sinh 2012

Nhà Thờ Chúa Kitô Cứu Thế Thứ Hai 24/12@7pm CĐ Anaheim Thứ Hai 24/12 @ 9pm CĐ St. Barbara Thứ Hai 24/12 @ 3:30pm & 7:30pm (Hall & Church) Thứ Ba 25/12 @ 6:30am; 11am; 4pm CĐ St. Columban Thứ Hai 24/12 @6pm; 8:30pm Thứ Ba 25/12 @ 6:30am; 3:15pm CĐ Costa Mesa Thứ Hai 24/12 @ 9pm CĐ Đức Mẹ La Vang Thứ Hai 24/12 @ 6pm … [Read more...]

Chương Trình Giải tội Mùa Vọng 2012

  GX Chúa Kitô Cứu Thế Thứ Tư 19/12 @ 7pm CĐ Anaheim Thứ Ba 18/12 @ 7pm CĐ St. Barbara Thứ Năm 6/12 @ 7pm   Thứ Năm 13/12 @ 7pm   Thứ Tư 19/12  9am CĐ St. Columban Thứ Ba 4/12 @ 7pm   Thứ Ba 11/12 @ 7pm CĐ Costa Mesa Thứ Năm 13/12 @ 7:30pm CĐ La Vang Thứ Năm 6/12 @ 7pm (Trilingual) CĐ Huntington … [Read more...]