Chia sẻ lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Download [Audio:http://www.vncatholic.net/wp-content/uploads/2011/11/Cac-Thanh-Tu-Dao-VN-2010.mp3 | titles=Cac-Thanh-Tu-Dao-VN-2010.mp3] Lm Joseph Nguyễn Thái … [Read more...]

Tử đạo – dòng máu hào hùng

Nguồn: danchuausa.net Từ thế kỷ 16, Tin mừng Chúa Giêsu được loan truyền trên quê hương Việt Nam. Ngay từ lúc còn phôi thai, Giáo Hội Việt Nam đã gặp phải những cấm cách bách hại, đúng như lời Chúa Giêsu: Nếu họ đã bắt bớ Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Cuộc bách hại khởi đầu từ thời Hậu Lê, qua nhà Tây sơn, rồi tới triều Nguyễn và đặc biệt trở nên gắt gao dưới thời … [Read more...]

Chứng Nhân Anh Dũng

Nguồn: danchuausa.net I. LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Hôm nay toàn thể Giáo hội Công giáo Việt nam long trọng mừng kính các Thánh Tử đạo tại Việt nam, một ngày lễ đem lại niềm vui và một hào khí thúc đẩy người tín hữu Việt nam theo gương các thánh mà làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Theo sử liệu, hạt giống đức tin đã được gieo rắc trên quê hương … [Read more...]

Những Phép Lạ nhờ lời cầu bầu của các Thánh Tử Ðạo Việt Nam được Tòa Thánh công nhận

Nguồn: danchuausa.net Những Phép Lạ được trình bày sau đây không phải do mỗi cá nhân từng vị Thánh Tử Ðạo đã làm, nhưng là khi giáo dân, Việt Nam cũng như ngoại quốc, cầu khẩn, họ cầu một cách tổng quát: "Vì công nghiệp các Thánh Tử Ðạo Việt Nam" hay là "Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, cầu cho chúng tôi". Do đó những phép lạ nói đây mang tính cách tập thể, và giá trị được … [Read more...]

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Danh Sách Theo Mẫu Tự)

Xin bấm vào link sau daminhvn.net (Danh Sách Theo Mẫu Tự) THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO CHÂN DUNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM DANH SÁCH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THEO A, B, C DANH SÁCH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THEO NGÀY DANH SÁCH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THEO CHỨC VỤ LỊCH SỬ GIÁO HỘI VIỆT NAM 38 THÁNH TỬ ĐẠO … [Read more...]