Dòng Máu Anh Hùng

LGT: Dòng Máu Anh Hùng (gồm 3 tập) của linh mục Giuse Vũ Thành: Bộ sách này có giá trị đặc biệt đối với các tín hữu Công giáo Việt nam vì qua việc đọc bộ sách này người sẽ chân nhận được giá trị siêu việt của đức tin Công giáo, một đức tin đã được trả giá bằng sự hy sinh cao cả tuyệt vời của các thánh tử đạo Việt nam. Người Công giáo Việt nam cũng cảm thấy gia tăng lòng tự hào … [Read more...]

117 Vị Tử Ðạo Việt Nam (theo thứ tự ngày kính)

Ngày 07.1 Giuse TUÂN, sinh năm 1825 tại Nam Điền, Nam Định, Giáo dân, xử trảm ngày 07-01-1862 tại Nam Định dưới đời vua Tự Đức, phong Chân Phúc ngày 29-4-1951 do Đức Piô XII, kính ngày 07-01. Ngày 13.1 Đaminh Phạm Viết KHẢM (Trọng), sinh tại Quần Cống, Nam Định, Quan Án, Dòng Ba Đa Minh, xử giảo ngày 13-01-1859 tại Nam Định dưới đời vua Tự Đức, phong Chân Phúc ngày … [Read more...]

117 Vị Tử Ðạo Việt Nam (theo thứ tự ABC)

Nguồn: nguoitinhuu.com Danh sách xếp theo thứ tự ABC của tên gọi Phêrô ALMATÔ Bình, sinh năm 1830 tại San Féliz Saserra, Tây Ban Nha, Linh Mục, Dòng Ða Minh, xử trảm ngày 01-11-1861 tại Hải Dương dưới đời vua Tự Ðức, phong Chân Phúc ngày 15-4-1906 do Ðức Piô X, kính ngày 01-11. Matthêu ALONSO LECINIANA Ðậu, sinh năm 1702 tại Nava del Rey, Tây Ban Nha, Linh Mục Dòng … [Read more...]

Những Gương Sống Ðạo

Nguồn: nguoitinhuu.com 01. Thầy Anrê Phú Yên (26-7-1644) 02. Thầy Inhaxiô và Thầy Vinxensoâ (15-7-1645) 03. Ô. Trùm Augustinô & Ô. Alexi (4-7-1646) 04. Ô. Phêrô Văn Nết (1657) 05. Ô. Gioan Vương (11-5-1663) 06. Ô. Tôma Nhuệ (11-5-1663) 07. Ô. Alexi Ðậu (11-5-1663) 08. Ô. Gioan Nghiêm (11-5-1663) 09. 12 Vị Anh Hùng Giáo Dân tại Quảng Nam (ngày 31-1-1665) 10. Ông … [Read more...]

Ý Nghĩa Bức Hoạ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Tư tưởng hàm chứa trong bức hoạ 117 các vị Tử Ðạo Việt Nam xuất phát từ câu Khải Huyền (7:9): "Tôi thấy đám người rất đông, không ai đếm được, thuộc đủ mọi dân tộc, chi họ, quốc gia và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Chiên con, mặc áo trắng dài, tay cầm ngành thiên tuế và lớn tiếng hô vang: Hoan hô Thiên Chúa." Theo Thánh Gioan, đám người đông đảo tượng trưng cho … [Read more...]