Chúa Phục Sinh

Người Việt Nam thường nói: “Sinh ký tử quy, Sống gửi thác về”. Sống là sự gửi gắm, tạm thời. Chết là sự trở về, trở về nơi mình đã phát xuất ra đi. Bởi thế, ở các nghĩa trang miền quê, người ta thường chôn người chết dưới lòng đất, sau đó đắp mộ vun lên thành hình một người phụ nữ mang thai. Điều này ngụ ý nói lên sự trở về với lòng đất mẹ. Đó là nơi kín đáo nhất, ấm cúng nhất, vì là cái gốc của mình từ đó ra đi, rồi cũng trở về đó.

Mary-and-Jesus-at-the-tombBài Phúc Âm trong ngày Lễ Phục Sinh, Ga 20:1-9, cũng diễn tả sự trở về của Đức Giêsu Kitô, nhưng không phải trở về với lòng đất mẹ, mà là trở về trời với Thiên Chúa Cha, nơi Ngài đã phát xuất ra. Bà Maria Madalena đã đến mộ Đức Giêsu , nhưng bà rất kinh ngạc và khiếp hãi, vì tảng đá che ngoài cửa mộ đã bị bật tung ra ngoài. Bà liền chạy về báo cho Simon Phêrô và Gioan cùng đến. Tất cả cùng chạy đến mộ, nhưng Gioan trẻ hơn, chạy nhanh hơn, đến trước mà lại không dám vào. Phải đợi Phêrô đến sau, bước vào trong mộ trước, kế đó Gioan mới dám vào. Họ thấy dây băng và khăn liệm đã cuộn lại để riêng một chỗ. Gioan thấy và ông tin lời Kinh Thánh đã nói về “Người phải sống lại từ cõi chết”. Đó là câu chuyện trở về trời, nơi đã phát xuất ra của Chúa Giêsu  mà ta gọi là Phục Sinh.

Phải, Chúa đã phục sinh. Tảng đá lấp cửa mồ đã bị bật tung. Sự vắng lặng của sự chết và đêm tối đã bị đẩy lui bằng ánh sáng của phục sinh vinh hiển. Con người sinh ra không phải là để chết như bao người vẫn hằng lầm tưởng, nhưng sinh ra là để sống, sống vĩnh cửu đời đời! Sứ điệp phục sinh cho chúng ta hiểu rằng con người sinh ra đời là bước vào một cuộc hành trình tiến về nhà Cha trên trời, nơi mà ngày xưa Adong và Eva đã từ đó ra đi, nhưng vì phạm tội, họ đã không trở về đó nữa mà phải trờ về với lòng đất mẹ, thì nay nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã khai mở cho chúng ta con đường trở về nhà Cha. Chúa Phục Sinh, cửa trời rộng mở, và con người có thể hành hương trở về trời, nơi “không còn sự chết, không còn than khóc đau thương nữa”, nhưng hạnh phúc bất diệt.

Hôm nay chúng ta chúc nhau “Happy Easter!” “Chúc Mừng Phục Sinh”. Lòng chúng ta dâng trào niềm vui sướng hân hoan vì Chúa đã về nhà Cha. Ngài đã hứa thiên đàng cho người trộm lành. Ngài cũng hứa thiên đàng cho tất cả chúng ta, những người  tin theo Ngài: “Ta đi để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy”. Đó chính là nền tảng niềm tin của chúng ta. Chúng tin vào Đấng Hằng Sống để chúng ta được sống đời đời. Ước gì niềm vui Phục Sinh sẽ biến đổi chúng ta thành con người mới, con người của ân sủng, con người hướng về sự sống vĩnh cửu. Ước gì niềm tin vào Chúa Phục Sinh giúp chúng ta nỗ lực chiến đấu kiên cường chống lại tội lỗi, sự ác, đam mê tật xấu bằng sự hy sinh hãm mình, nhất là bằng cuộc sống bác ái yêu thương. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, vị cha chung của giáo hội toàn cầu đã khuyên chúng ta rằng xin bớt nói về Chúa đã phục sinh nhưng hãy làm cho tha nhân nhìn thấy và cảm nhận Chúa Kitô đang sống giữa họ, qua cuộc sống và hành động của mỗi người chúng ta. Happy Easter!

Lm Joseph Nguyễn Thái