Con Có Mến Thầy Không?

Thành ngữ Việt Nam có câu: “Kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra”. Câu này có ý nói cái kim may tuy nhỏ bé, dù có bọc trong giẻ, trong vải thì có ngày mũi kim cũng lòi ra. Nghĩa bóng câu này có ý nói chuyện gì dù kín đến đâu, nhất là chuyện tình yêu thì cũng có ngày bị lộ ra. Quả vậy, đối với giới trẻ, khi đã yêu ai thì rất dễ trông thấy: nào là tặng quà, đi chơi, hẹn hò, gặp gỡ, gọi phon, email, texting, chatting… và làm tất cả mọi sự cho người yêu với niềm vui sướng! Vì thế, thánh Augustino đã nói rất đúng rằng: “Ubi amatur, non laboratur”, “Khi đã yêu thì không còn biết cực nhọc.”

Jesus-PeterCuộc đời của Phêrô cũng có hai phần rõ rệt: khi chưa yêu và lúc đã yêu Chúa Giêsu. Khi chưa yêu, Phêrô đi từ lỗi lầm này sang lỗi lầm khác. Ông là vị tông đồ đã bị Chúa Giêsu mắng nhiều nhất. Mắng vì yếu tin (Mt 14:31), mắng vì ngu tối (Mt 15:16), mắng là Satan (Mc 8:33). Và lỗi lầm nặng nhất là đã chối Chúa ba lần (Mc 14:66-72). Trước cái chết, Phêrô rùng mình khiếp hãi, tìm đường chạy trốn. Thế nhưng phần thứ hai của cuộc đời Phêrô lại là thiên anh hùng ca sau khi đã cảm nhận được tình yêu của Chúa. Thiên anh hùng ca đó bắt đầu từ bài Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay, Ga 21: 1-19. Sứ mạng của Phêrô đã khởi sự từ đây. Bẩy anh em đi đánh cá, vất vả cả đêm mà không được gì. Đức Giêsu Phục Sinh đến mang lại cho họ một mẻ cá lạ lùng. Sau mẻ cá, Đấng Phục Sinh đã hỏi Phêrô ba lần, con có yêu mến Thầy không? Phêrô đáp: Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thấy. Ba lần xác định tình yêu, từ nhẹ nhàng đến quyết liệt, bù lại ba lần đã chối Chúa cũng từ chối nhẹ đến chối nặng! Ba lần xác định tình yêu đã rửa tội quá khứ lầm lỗi. Rồi sau đó, Chúa mới nói rõ số phận của ông phải chết cách nào. Dù vậy, Phêrô vẫn lên đường thực thi sứ mạng Chúa trao: “Hãy chăn dắt chiên con… Hãy chăn dắt chiên mẹ.” Từ đây, Giáo Hội của Chúa được xây dựng, cửa hoả ngục cũng sẽ không thắng được! Và từ đây, những trang sử vẻ vang của Giáo Hội sơ khai được viết nên bởi vị Tông Đồ lãnh đạo tiên khởi có lòng yêu mến Chúa tha thiết!

Phêrô trở thành một người lãnh đạo tốt vì biết tự cảnh giác về sự yếu đuối của mình. Ông học được rằng mặc dù mình tội lỗi, yếu đuối, nhưng Chúa Giêsu vẫn thương ông. Tình thương của Chúa đã mang ông trở về với cuộc sống, với ơn gọi mà Chúa đã kêu mời. Cái cảm nghiệm được yêu thương trong chính sự phản bội của mình đúng là một cảm nghiệm gây sửng sốt và hoán cải. Được yêu thương trong cái tốt của mình là điều bình thường, nhưng được yêu trong cái xấu của mình, đó mới là ân sủng gây biến đổi, hoán cải, và sửng sốt. Đây chính là tình yêu cứu độ của Chúa Phục Sinh. Cảm nghiệm được tình yêu là điều kiện nền tảng để chúng ta chu toàn sứ mệnh được Chúa trao phó. Nếu ta không cảm nghiệm được tình yêu của Chúa thì việc cầu nguyện sẽ chán nản lắm, đến nhà thờ là một gánh nặng, tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật là luật buộc để khỏi mất linh hồn sa hoả ngục, tôn giáo là giáo điều khô khan… Bởi thế, muốn sống đạo tích cực, vui tươi, và hạnh phúc thì phải có lòng yêu mến Chúa.

Lm Joseph Nguyễn Thái