Cộng Đồng CGVN

Nội Dung:

 1. Đôi dòng về việc thành lập
 2. Đường Hướng Hoạt Động
 3. Ban Chấp Hành

Đôi dòng về việc thành lập Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Giáo Phận Orange

Sau ngày 30-4-1975, cùng với làn sóng người tị nạn đi tìm tự do, một số đông đảo người Công Giáo Việt Nam cùng đi tìm tự do và dừng chân tại Hoa Kỳ với nơi tạm trú đầu tiên là trại Pendlenton, cách quân Orange chừng 50 dặm về phía nam. Lúc này, quận Orange, theo hành chánh Công giáo, thuộc Tổng giáo Phận Los Angeles. Lúc đó, Tổng giáo Phận Los Angeles cũng như toàn thể các Giáo Phận tại Hoa Kỳ, theo đề nghị của Toà Thánh, đang có chương trình bảo trợ người tị nạn về giáo xứ địa phương. Trong số những người tị nạn Việt Nam được bảo trợ về quận Orange có chừng 3 ngàn người Công Giáo. Và rồi con số 3 ngàn người trong 20 năm qua đã tăng lên gấp 10, tức 30,000 và đã trở thành một Cộng đồng có tổ chức chặt chẽ và vững mạnh như ngày nay.

Ngoài con số 30,000 Giáo dân định cư tại quận Orange, ba yếu tố sau đây đã giúp phần quan trọng vào việc thành hình Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Orange:

 • Các Linh Mục Việt Nam tại Orange
 • Việc Tòa Thánh thành lập Giáo Phận Orange
 • Thiết lập chương trình Mục Vụ Việt Nam

Đức Cha Johnson trước đây là phụ tá Giám Mục của Tổng Giáo Phận Los Angeles và đặc trách cơ quan Bác Ái Công Giáo của Tổng Giáo Phận. Ngài rất thương người Việt Nam tị nạn và thông cảm với hoàn cảnh phải bỏ nước ra đi củahọ. Trong văn thư chúc mừng năm mới gởi tới Cộng Đồng Việt Nam nhân dịp Lễ Giáng Sinh năm 1979, ngài đã viết: “Thích nghi với một xứ như Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này là cả một vấn đề khó khăn. Ngôn ngữ, tập quán làm việc và Văn hóa của chúng tôi rất khác biệt và nhiều khi còn khó chấp nhận cho anh chị em.” Qua dịp Giáng Sinh 1980 ngài cũng viết: “Tôi nhận thức rằng thật là khó khăn đối với nhiều người trong anh chị em đang cố gắng ổn định trong một môi trường mới với bao trở ngại về ngôn ngữ, và thường là với 2 bàn tay trắng hoặc rất ít vốn liếng trong buổi ban đầu.”

Cũng trong hai văn thư trên đây, ngài nói rõ lý do tại sao ngài cho thiết lập Mục Vụ Việt Nam trong Giáo Phận Orange. Ngài viết: “Mặc dầu phải thích nghi và điều chỉnh nếp sống, điều tối quan trọng là anh chị em phải duy trì được truyền thống của anh chị em. Chính vì thế, chúng tôi đã mời các Linh Mục tới trung tâm Mục Vụ để phục vụ anh chị em.”

Những ưu tư trên đây cũng như nhiều lý do khác đã đưa Đức Giám Mục Johnson tới chỗ quyết định thành lập chương trình Mục Vụ Việt Nam và mời các Linh Mục Việt Nam vào Giáo phận hầu phục vụ người Công Giáo Việt Nam cách hữu hiệu hơn.

Ngày 12-6-1978 Đức Cha William Johnson đã gởi tới Linh Mục Trần Đức Tiến, Vũ Tuấn Tú, và Đỗ Thanh Hà, một văn thư chính thức triệu thỉnh các ngài về ngụ tại ngôi nhà số 8113 Fillmore Dr, thành phố Stanton, và chỉ định cha Đỗ Thanh Hà làm Giám Đốc Mục Vụ Việt Nam. Ngôi nhà này trước đây được Giáo phận dành cho các Nữ Tu Dòng Oblates tạm trú để dậy tại trường giáo xứ St. Polycarp. Đồng thời, Đức Giám Mục cũng thông tri cho các cha sở liên hệ về quyết định thành lập chương trình Mục Vụ cho người Việt Nam. Việc triệu thỉnh trên đây có hiệu lực kể từ ngày 1-7-1978. Ngày đó chính là ngày khai sinh Trung Tâm và chương trình Mục Vụ Việt Nam trong Giáo Phận Orange.

Ngày 10-7-1978, bằng một văn thư chính thức, Đức Giám Mục trao cho các Linh Mục Việt Nam quyền cử hành Bí Tích và thi hành Mục Vụ cho toàn thể Cộng Đồng Việt Nam trong Giáo phận “bất luận họ sống ở đâu và tập họp ở nơ nào để cử hành việc phụng vụ.”

Tóm lại, trong giai đoạn này, tương lai của Giáo Phận là coi toàn thể người Việt Công Giáo trong quận Orange như một Giáo Xứ và Trung Tâm Mục Vụ như Nhà xứ. Linh Mục Giám Đốc như cha sở và các Linh Mục phụ tá như cha phó. Trong văn thư gởi cha Đỗ Thanh Hà, ngày 5-6-1979, Đức Oâng Michael Driscoll, Chưởng Án và Bí Thư Đức Giám Mục, đã xác định thể chế này như sau: “Vì Trung Tâm không phải là một giáo xứ nên thật sự không chỉnh khi coi cha là cha sở và các cha khác là phó sở. Nhưng trong thực tế, thẩm quyền của cha là Giám Đốc, cũng hoàn toàn như thẩm quyền của một cha sở trong một giáo xứ. Theo ý Đức Cha thì cha, với tư cách là Giám Đốc, và các Linh Mục khác là cộng sự viên của chương trình, sẽ thi hành Mục Vụ cho toàn thể Cộng Đồng Việt Nam trong giáo phận bất luận họ sống ở đâu và tập họp ở nơi nào để cử hành việc phụng vụ.”

Vừa ổn định nếp sống tại Trung Tâm Mục Vụ, Linh Mục Giám Đốc Đỗ Thanh Hà đã triệu tập đại diện các Cộng đoàn để thành lập Ban Đại Lâm thời của Cộng Đồng hầu nghiên cứu và tổ chức bầu cử một Ban Chấp Hành Cộng Đồng chính thức.

Cuối tháng 7-1978, Ban Đại diện lâm thời thành hình với các chức vụ sau đây:

 • Chủ Tịch: Ô. Vũ Văn Chương
 • Thư Ký: Ô. Phạm Văn Tuấn
 • Thủ Qũy: Ô. Văn Nhân

Trong khi đó các Cộng Đoàn Anaheim, Costa Mesa, Huntington Beach và St. Barbara đã có các Ban Chấp Hành Cộng Đoàn tạo điều kiện cho cuộc bầu cử một Ban Chấp Hành Cộng Đồng chính thức.

Ngày 24-6-1978, toàn thể giáo dân trong 4 Cộng Đoàn nói trên đã tới Hội trường nhà thờ St. Polycarp tham dự cuộc bầu phiếu kín và phổ thông bầu ban Thường Vụ chính thức của Cộng Đồng. Kết qủa như sau:

 • Chủ Tịch: Ô. Đinh Ngọc Tuyển
 • Phó Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Văn Long
 • Tổng Thư Ký: Ô. Trần Đình Ngọc
 • Phó. Tổng Thư Ký: Ô. Trần Văn Tưởng
 • Tổng Thủ Qũy: Ô. Lê Duy Thuấn

Ngày bầu cử trên được coi là ngày sinh nhật của Cộng Đồng Công Giáo Orange, từ nay Cộng Đồng đã đi vào tổ chức và có những người đại diện chính thức để lo đối nội cũng như đối ngoại.

(Trích từ tài liệu “Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam 20 năm qua 1975-1995 của Đức Ông Nguyễn Đức Tiến biên soạn)

Đường Hướng Hoạt Động

 1. Phổ biến các sinh hoạt tôn giáo, xã hội của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, các Cộng Đoàn và đoàn thể đến mọi tầng lớp giáo dân và cộng đồng xã hội
 2. Quảng bá sức sống của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Orange County, California.
 3. Mang niềm tin tôn giáo vào cộng đồng xã hội.
 4. Thực hiện và cổ võ việc thực thi bác ái theo tinh thần Phúc Âm.
 5. Nói lên tiếng nói của sự công bình trong xã hội.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Nhiệm Kỳ (2009 – 2011)

1. Ban Thường Vụ

Chủ Tịch Ông Nguyễn Văn Liêm liemvannguyen@yahoo.com
Phó Chủ Tịch Nội Vụ Phạm Thanh Long Longpham7@yahoo.com
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Nguyễn Nga My ngamyn2000@yahoo.com
Tổng Thư Ký Kim Nguyen thukycongdong@gmail.com
Tổng Thủ Quỹ Trịnh Tuyết Hưng Tinatrinh1@yahoo.com

2. Các Ban Ngành

Nghi Lễ Ô. Trần Đức Nhả
Phụng Vụ Ô. Phạm Minh Trạch
Phụng Vụ Thánh Nhạc Ô. Đỗ Mạnh Chu
Giáo Lý Tân Tòng Ô. Phạm Minh
Mục Vụ Giới trẻ Ô. Đỗ Đình Thụy
Khánh Tiết Ô. Nguyễn Đức Chuyên
Ban Báo Chí Ô. Vũ Quang Lương
Website Ô. Dương Ngọc Vinh
Nhiếp Ảnh Ô. William Nguyễn
Ô. Vũ Văn Khánh

3. Các Đoàn Thể Cấp Cộng Đồng

Hội Cao Niên Công Giáo Ô. Phạm Ngọc Hợp
Ban Hiếu Hỷ Ô. Cao Đức Thắng
Hội Bảo Trợ & Phát Triển Ơn Thiên Triệu Ô. Nguyễn Tử Quý
Ban Mục Vụ Gia Đình – Gia Đình Nazaret Vũ Đình Kỷ
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Hội Legio Mariae Ô. Peter Nguyễn Nhuận
Liên Hội Gia Đình Đền Tạ Ô. Đỗ Văn Khanh
Liên Huynh Đa Minh Ô. Nguyễn Văn Nhàn
Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Ô. Ngô Hương
Liên Minh Thánh Tâm/TT Ô. Đào Trọng Thư
Liên Đoàn TNTT Nguồn Sống Ô. Trần Đăng Duy
Phong Trào Cursillo Ô. Nguyễn Văn Ánh
Canh Tân Đặc Sủng Ô. Vũ Đức Long
Liên Trường Việt Ngữ Trần Văn Minh
HOPE B.S Lê Tất Tạo

Ban Thường Vụ Nhiệm Kỳ (2007 – 2009)

Chủ Tịch Ông Phạm Văn Tạc
Phó Chủ Tịch Nội Vụ Ông Vũ Quang Lương
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Ông Lê Tất Tạo
Tổng Thư Ký Cô Hồ Lisa
Tổng Thủ Quỹ Cô Đỗ Chu Hồng Hạnh