Lá Thư Mục Vụ ngày 21-02-2011

DGM_MTLuong.jpg

Đức Giám Mục Đaminh Mai Thanh Lương

Kính gửi Quý Đức Ông, Quý Cha,
Và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa,

Còn hai tuần lễ nữa Giáo Hội khai mạc Mùa Chay Thánh 2011. Mùa chay là một thời điểm thánh thiện trong lịch phụng vụ của giáo hội, và mời gọi chúng ta: sám hối, làm việc thiện, và sống Tin Mừng.

Hiệp thông với giáo hội và sửa soạn tâm hồn mừng kính Chúa Phục Sinh, Trung Tâm Công Giáo đã khai giảng khóa Thánh Kinh và Giáo Lý vào tối Thứ Hai, ngày 21 tháng 2, năm 2011, từ 7 giờ đến 9 giờ tối, và sẽ kéo dài trong 34 tuần lễ. Số người hưởng ứng thật khích lệ lên đến khoảng 300 người tham dự, gồm nhiều các bạn trẻ. Đây là một sinh hoạt mới mong đáp ứng được phần nào nguyện vọng và lòng khao khát của người tín hữu. Tôi được tham dự nghi thức khai giảng. Cầu chúc và cảm ơn cha Giuse Nguyễn Thái, cùng các anh chị em đã làm việc, cộng tác chung với nhau để tổ chức khóa học. Xin Đức Mẹ La Vang và các thánh Tử Đạo Việt Nam hướng dẫn và chúc lành cho khóa Thánh Kinh và Giáo Lý này.

Tôi cũng rất phấn khởi loan báo cho toàn thể cộng đồng là trong Mùa Chay, chúng tôi sẽ tổ chức việc mục vụ hướng dẫn hôn nhân gia đình với sự cộng tác của hai cha Phêrô Hồ Việt và Phêrô Maria Bùi Công Minh. Đây là một phần vụ chuyên môn của các ngài là những nhân viên của tòa án Hôn Phối Giáo Phận Orange. Các chi tiết về ngày giờ và thủ tục gặp các cha sẽ được đăng trên Hiệp Thông và Website của Trung Tâm Công Giáo. Có tin vui là hiện nay Website đang được một số quý anh chị em thiện nguyện làm việc, thử nghiệm và phục vụ trong một thời gian rất gần.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn. Cầu xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của  Đức Mẹ La Vang và các thánh Tử Đạo Việt Nam ban cho quý cha, quý anh chị em giáo dân, và toàn thể cộng đồng cùng cộng tác và làm việc để Trung Tâm mỗi ngày một phát triển mạnh hơn.

Thân ái kính chào,
+ Đaminh Mai Thanh Lương
Giám Mục Phụ Tá Gp Orange, California