Mục Tử Nhân Lành

Trong một buổi sinh hoạt của các gia đình, quý vị cha mẹ đang ngồi thảo luận, còn đám trẻ em thì nhảy nhót sinh hoạt ngoài sân cỏ. Bỗng có một tiếng khóc ré lên. Một chị đứng lên, lao vội ra sân, vỗ về em bé con chị. Đối với tôi, tiếng khóc của trẻ con thì đứa nào cũng giống nhau cả, không thể nào phân biệt nổi! Thế nhưng đối với người mẹ thì lại khác, người mẹ biết con và nghe tiếng con bằng trái tim của mình từ khi sinh ra, nuôi nấng, âu yếm, vỗ về với tình yêu trao ban bằng cả mạng sống và cuộc đời của mẹ, nên mẹ nghe tiếng con mình và biết rõ tiếng con của mình.

Dân Do Thái là dân du mục. Cuộc đời của họ gắn liền với đoàn vật và đồng cỏ, vì thế Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của người mục tử để nói lên mối  tương quan giữa Chúa và chúng ta, hay nói một cách khác giống như tương quan giữa người mẹ và đứa con. Đó là một tình yêu hiểu biết, một tình yêu quan tâm chăm sóc và một tình yêu hi sinh. Sự hiểu biết không phải chỉ phát xuất từ lý trí mà còn phát xuất  từ trái tim nữa. Khi Chúa Giêsu nói “Ta biết chiên Ta”, có nghĩa là Ngài biết từng người chúng ta bằng một trái tim rất nhạy cảm. Ngài nghe được nỗi khổ và tiếng khóc của cõi lòng ta. Ngài thấy được nỗi buồn ẩn kín trong tâm hồn ta. Ngài cảm nhận được chiều sâu thẳm của tâm tư ta. Ngài thông cảm với nỗi đau đớn mà ta đang chịu. Sự hiểu biết này đến từ một tình yêu phục vụ, quan tâm và chăm sóc. Có yêu mới quan tâm. Có quan tâm mới biết đến các nhu cầu để chăm sóc. Chăm sóc để ta lớn lên và trưởng thành sống trong tự do. Ngài đưa ta đến những đồng cỏ non, đến những giòng suối mát. Lương thực Ngài mang đến, đó là Lời Chúa, Mình Thánh Chúa và thánh ý Chúa Cha. Những lương thực này sẽ giúp chúng ta sống trưởng thành và sống dồi dào. Khi Chúa Giêsu nói “Ta là Mục Tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”, Ngài muốn nói đến tình yêu sẵn sàng hi sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta. “Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hi sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga 15:13). Chính Ngài đã thực hiện điều ấy.

Thật hạnh phúc cho chúng ta được là đoàn chiên của Ngài. Chúng ta được an ủi vì Ngài hiểu chúng ta. Chúng ta an tâm vì có Ngài quan tâm chăm sóc chúng ta. Chúng ta sung sướng vì Ngài yêu thương đến nỗi chết vì chúng ta. Ngài muốn tất cả mọi người cùng được chia sẻ hạnh phúc đó, vì thế Ngài muốn chúng ta trưởng thành và cũng trở nên người mục tử nhân lành theo gương Ngài. Cha mẹ là mục tử của con cái. Quí thầy cô giáo là mục tử của các em học sinh. Bác sĩ ý tá là mục tử của bệnh nhân. Người trưởng giám sát công việc là mục tử của công nhân. Anh chị em lớn là mục tử của các em nhỏ. Đặc biệt hơn nữa, hôm nay là ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi. Hãy cầu nguyện cho có nhiều thanh niên nam nữ sẵn sàng hiến thân mình làm nữ tu, linh mục, người mục tử nhân lành với trái tim biết yêu thương, phục vụ, chăm sóc, và hi sinh cho đoàn chiên của Chúa. Để được như vậy, trước hết xin Chúa giúp chúng con thành những mục tử tốt lành ngay trong gia đình, cộng đoàn và môi trường đang sống.

Lm Joseph Nguyễn Thái