Sinh Hoạt tại Trung Tâm Công Giáo

TTCG-VN.jpgTRUNG TÂM CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Giáo Phận Orange, California, USA
VIETNAMESE CATHOLIC CENTER
1538 N. Century Blvd. Santa Ana, CA 92703
(714) 554-4211 Fax: (714) 265-1161

VĂN PHÒNG Trung Tâm Công Giáo – ĐT 714-554-4211
9:00am – 5:00pm Thứ Hai – Thứ Năm/ Monday – Thursday

ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Thứ Hai – Thứ Bảy 9:00am-10:00am Thánh Lễ
Thứ Tư 7:00pm – 8:00pm Chầu và Khấn Các Thánh TĐVN
Thứ Sáu 3:00pm – 4:00pm Kính Lòng Thương Xót Chúa
Thứ Bảy 8:45am – 9:00am Khấn Đức Mẹ La Vang

SINH HOẠT HÀNG TUẦN TẠI HỘI HY VỌNG PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Từ Thứ Hai tới Thứ Năm, 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, trong khuôn viên của Trung Tâm Công Giáo, 1538 N. Century Blvd. Santa Ana, CA 92703.

  1. Các lớp ESL, Quốc Tịch, Tài Chi, Gậy Dưỡng Sinh.
  2. Hớt Tóc Miễn Phí: vào mỗi sáng Thứ Sáu hàng tuần.
  3. Điền đơn thi quốc tịch miễn phí (xin liên lạc văn phòng)
  4. Trung Tâm Giáo Dục Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sẽ khai giảng Khoá Học Kèm sau giờ học mỗi tuần từ Thứ Hai tới Thứ Năm, 3:30PM tới 6:00 PM. Trung Tâm thâu nhận các học sinh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 12.
  5. Các lớp Piano, Brass, Woodwind và Musical Theory cho mọi trình độ.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với văn phòng ( 714) 265-1181