Sống Lời Chúa – Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B

CHÚA NHẬT THỨ HAI SAU PHỤC SINH. SECOND SUNDAY OF EASTER (B).

John 20:19-31

– On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had said this, he breathed on them and said to them, “Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.” Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, “We have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe.” Now a week later his disciples were again inside and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, “Peace be with you.” Then he said to Thomas, “Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe.” Thomas answered and said to him, “My Lord and my God!” Jesus said to him, “Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed.” Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name.

Tóm lược:

– Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu, sau khi đã sống lại, hiện ra hai lần với các tông đồ. Mỗi lần hiện ra, Chúa Giêsu đều chúc bình an vì các ông đang ở trong tình trạng sợ hãi. Đồng thời, Chúa cũng ban cho các ông Chúa Thánh Thần và quyền tha tội cho muôn dân. Các ông rất sợ hãi và thất vọng vì Chúa Giêsu đã chết và mọi ước mơ mà các ông ấp ủ từ lâu đã tiêu tan. Nhưng giờ đây, Chúa đã sống lại. Các ông đã thấy Ngài, đã nói chuyện với Ngài, vì thế các ông mới mạnh dạn làm chứng rằng Chúa Giêsu đã thật sự sống lại bằng chính mạng sống của các ông.

Summary:

– Today’s Gospel relates to when Jesus appeared twice among His disciples after His resurrection. Jesus blessed peace to His disciples each time He appeared to them because they were all in a terrified state of condition. At the same time, He granted them the Holy Spirit and the power to forgive sins. The disciples were all very frightened when Jesus died because they thought all of their dreams and hopes were now destroyed. However, when Jesus resurrected and came to talk to them, and when they all saw Jesus alive in front of them again, the disciples started to regain their courage and bravely went out to testify for Jesus and His love with their own lives.

Suy niệm:

1- “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Chúa Giêsu muốn nói gì?

2-  Tại sao Chúa Giêsu lại thổi hơi vào các ông?

Reflection:

1- What does Jesus mean when he says: “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.”?

2- Why did Jesus breathe into the disciples?

Thực Hành:

– Trong cuộc sống, nơi làm việc, hãy hành động để mọi người nhận thấy chúng ta là con của Thiên Chúa.

Trẻ em:– Em hãy nói với Chúa: “Lạy Chúa, con tin Chúa đã sống lại thật,” trước khi đi ngủ.

Living God’s Words this week:

– In your daily life, at work, or anywhere, live as so that people can realize you are the children of God.

Youth: Say to God before you go to sleep: “Dear God, I believe you have truly risen.”

Cầu Nguyện:

– Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Xin giúp chúng con luôn tin vững vàng vào mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa để sống xứng đáng là người Kitô hữu và rao truyền mầu nhiệm Phục Sinh đến cho mọi người. Amen.

Prayer:

– Dear God, You had won over all evil and sins. Please help us to always believe in Your resurrection so that we will know to live more worthy as Christians and will be braver in spreading Your good news and your love to other people. Amen.