Hiệp Thông

Bản tin được xếp theo thứ tự: mới nhất ở trên, cũ ở dưới; và ở dạng pdf (Portable Document Format). Quý vị cần Adobe Acrobat Reader hoặc pdf viewer để xem. Bấm vào link theo ý để download. HT_CN_Feb_18_2018_#781 HT_CN_Feb_11_2018_#780 HT_CN_Feb_4_2018_#779 HT_CN_Jan_28_2018_#778 HT_CN_Jan_21_2018_#777 HT_CN_Jan_14_2018_#776 HT_CN_Jan_7_2018_#775 … [Read more...]

Hiệp Thông Năm 2016

Bản tin được xếp theo thứ tự: mới nhất ở trên, cũ ở dưới; và ở dạng pdf (Portable Document Format). Quý vị cần Adobe Acrobat Reader hoặc pdf viewer để xem. Bấm vào link theo ý để download. HT_CN_Dec_25_2016_#721 HT_CN_Dec_18_2016_#720 HT_CN_Dec_11_2016_#719 HT_CN_Dec_4_2016_#718 HT_CN_Nov_27_2016_#717 HT_CN_Nov_20_2016_#716 HT_CN_Nov_13_2016_#715 … [Read more...]

Hiệp Thông Năm 2015

Bản tin được xếp theo thứ tự: mới nhất ở trên, cũ ở dưới; và ở dạng pdf (Portable Document Format). Quý vị cần Adobe Acrobat Reader hoặc pdf viewer để xem. Bấm vào link theo ý để download. HT_CN_Dec_27_2015_#669 HT_CN_Dec_20_2015_#668 HT_CN_Dec_13_2015_#667 HT_CN_Dec_6_2015_#666 HT_CN_Nov_29_2015_#665 HT_CN_Nov_22_2015_#664 HT_CN_Nov_15_2015_#663 … [Read more...]

Hiệp Thông online

Hiệp Thông là bản tin hàng tuần của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, California, Hoa Kỳ. Trang lưu trữ để download Hiệp Thông của những tuần trước Đọc online Hiệp Thông mới nhất Apr 10, 2011 #423 [pdf http://vncatholic.net/wp-content/uploads/2011/01/HiepThong_Apr_10_2011_423.pdf 910 700] … [Read more...]