Video Canh Tân Đặc Sủng Khoá 19

ĐGM Mai Thanh Lương

Khoá 19 Canh Tân Đặc Sủng trong 3 ngày 15, 16 và 17/7/2011 đã thu hút khoảng 500 tham dự viên. Năm nay, lần đầu tiên khoá được tổ chức tại địa điểm mới: Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Santa Ana. ĐGM Mai Thanh Lương trong buổi học hỏi đã chia sẻ những ngày đầu tiên của Phong trào CTDS Bắc Mỹ trong hiện tượng “Chúa Thánh Thần Hiện Xuống” tại Đại Học Duquesne va` Norte Dame vào cuối tập niên 60′s.

Khóa 19 năm nay đạt kỷ lục với con số người tham dự trong Giáo phận Orange và nhiều nơi tới tham dự, trong đó có Việt Nam, và những ơn lành Thiên Chúa đã ban tặng cho nhiều người tới tham dự.

– Xem Hình Khoá 19 Canh Tân Đặc Sủng

Phần 1:
[youtube QD_-BCYQkCo 570 350 autoplay=0 ]

Phần 2:
[youtube YJii6SmjtCM 570 350 autoplay=0 ]

Phần 3:
[youtube PMI2scmkImM 570 350 autoplay=0 ]

Phần 4:
[youtube 5-Du50dIdO8 570 350 autoplay=0 ]

Phần 5:
[youtube N2PHM9pU0xo 570 350 autoplay=0 ]

Phần 6:
[youtube gZ9cLknfcIs 570 350 autoplay=0 ]

Phần 7:
[youtube uQ_0tjRE8Qo 570 350 autoplay=0 ]

Phần 8:
[youtube O8gmHJWV7HY 570 350 autoplay=0 ]

HanhTrinhDucTin