Video Đại Hội Canh Tân Đặc Sủng lần thứ 40

Phong trào Canh Tân Đặc Sủng (CTĐS) GP Orange tham dự Đại Hội SCRC (Southern Cali Renewal Community) lần 40 tại Anaheim Convention Center tổ chức hằng năm vào ba ngày cuối tuần của lễ Lao Động, ngày mùng 2,3,4 của tháng Chín.

Cộng đồng giáo dân người Việt vào những năm gần đây bắt đầu sinh hoạt qua những chương trình dành cho người Việt, lồng trong khung cảnh dòng chính của đại hội, mỗi năm tổ chức có trên 10,000 người tham dự cho cả Bắc Mỹ.  Đặc biệt năm nay ca đoàn trẻ St. Michael đã dẫn nhập số người Việt tham dự đại hội qua buổi Ca Nguyện “Praise and Worship” rất hùng hồn đầy Thần Khí trong Thiên Chúa.

Chương trình được bắt đầu bằng lời giới thiệu  của liên nhóm trưởng CTĐS GP Orange Vũ Đức Long.  Linh Mục Linh Hướng Phong Trào CTĐS GP Orange Trịnh Minh Thái cũng mở lời chào đến qúy khán giả của chương trình trưóc khi cộng đoàn vào tham dự lễ Chữa Lành của ngày thứ Bảy.

Phần 1:
[youtube VFCSDJt7t2U 570 350 autoplay=0 ]

Phần 2:
[youtube _g5Nj5mJ-x8 570 350 autoplay=0 ]

Phần 3:
[youtube 2KCZ4On8ang 570 350 autoplay=0 ]

Phần 4:
[youtube q3iao4Kcdd4 570 350 autoplay=0 ]

HanhTrinhDucTin